Ga in gesprek met onze onze professionele sprekers, workshopgevers en ontdek een tal van VR-, AR en MR demonstraties die jou meenemen in de toekomst van de medische industrie. Bekijk de volledige lijst aan workshops hieronder!

Workshops

dr. ing. Liselore Snaphaan

Virtual Reality als ontspanningstool in de geestelijke gezondheidszorg.

Virtual Reality exposure therapy wordt gezien als een effectieve behandelingsvorm bij angststoornissen. Echter onderzoek naar VR en ontspanning bij mensen met een gegeneraliseerde angststoornis is zeldzaam en ontzettend belangrijk. Dit omdat mensen met een gegeneraliseerde angststoornis niet aanvoelen wanneer ze gespannen of ontspannen zijn. Fysiologische biofeedback middels VR zou hiervoor een uitstekende tool kunnen zijn. GGzE heeft middels de VR hub verschillende VR contents gemaakt die aansluiten op de gebruikers. Nu wordt biofeedback hieraan toegevoegd, welke kansen en mogelijkheden zien we hierin?

Lees meer

In deze workshop wordt  de VR ontspanningstool getoond  en kunnen deelnemers deze ook zelf ervaren. Daarna zie je  welke stappen er zijn genomen om tot de huidige VR content te komen en welke lessen hieruit zijn gehaald. Dit wordt in een interactieve vorm gedaan zodat de deelnemers er actief bij worden betrokken. Verder is het de bedoeling om met de deelnemers de ideeën over biofeedback te delen en welke expertise de deelnemers hebben hierin. Waar mogelijk kan gekeken worden naar eventuele samenwerkingen.

Over dr. ing. Liselore Snaphaan

Als neurowetenschapper is dr. Snaphaan werkzaam in de neurologie, psychiatrie en gerontologie. Zij werkt  bij GGzE als senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Evidence based management van innovatie. Met deze onderzoeksgroep wordt geprobeerd de praktijk, wetenschap en innovatie aan elkaar te koppelen. De expertise van dr. Snaphaan ligt bij het ontwikkelen van technologische innovaties door middel van een sociaal innovatieve aanpak. Hierbij werkt zij samen met zorgprofessionals, entrepreneurs, studenten, onderzoekers en mensen met een geestelijke aandoening met als doel de geestelijke gezondheidszorg blijvend te optimaliseren.

drs. ing. Ramon Luijten

Stimuleer patiëntactivatie tijdens opname door inzet van sociale interactie en gaming o.b.v. augmented reality.

Voldoende beweging van de patiënt tijdens opname is een bekende uitdaging. 80% van de opnametijd brengt de patiënt gemiddeld door in bed. De inzet van Augmented Reality kan helpen om de patiënt te motiveren te blijven bewegen en zo kans op spierkracht-, conditieverlies en complicatierisico’s te beperken!

DE CHALLENGE
Een oorzaak van het probleem lijkt de trend van “Bed Centered Care”; voorzieningen (tv/audio, gebruik van eigen tablet/smartphone en ontbijt/lunch/diner) en diensten (bezoek van arts, verpleging, fysiotherapeuten en vrijwilligers) zijn ingericht rondom het bed van de patiënt.

Lees meer

Meer 1-persoonskamers en de beperkte capaciteit van verpleging en vrijwilligers beperken sociale interactie en kansen om begeleid te gaan bewegen. “Illness belief” van patiënt en familie versterken deze ontwikkelingen met als effect dat de patiënt te lang in bed ligt. Verschillende ziekenhuizen zijn daarom programma gestart om beweging te stimuleren (o.a. Radboud UMC, UMC Utrecht en Reinier de Graaf Ziekenhuis).

Wat motiveert de patiënt om ondanks deze ontwikkelingen, te gaan en blijven bewegen tijdens opname? Welke prikkels heeft de patiënt nodig, anders dan het begrip van het belang van beweging? Welke inclusiebeleid hanteert je opdat de juiste patiënten met de juiste mate van beweging aan de slag gaan? Hoe beheers je o.a. val risico’s en privacybelangen van de patiënt?

DE KANSEN
Deze en meerdere vragen en uitdagingen zijn we tegen gekomen tijdens de ontwikkeling en implementatie van HealthEmotion. HealthEmotion is een augmented reality oplossing welke wachtkamers en routes in ziekenhuizen en zorginstellingen interactief maakt. Patiënt/cliënt wordt verleid om uit bed te komen, omdat deze dagelijks een bericht ontvangt via de app, over het aantal persoonlijke berichten dat deze heeft ontvangen van familie en vrienden. Deze teksten, foto’s of video’s kan de patiënt alleen bekijken, wanneer hij uit bed komt, de interactieve route loopt en de juiste markeringen vindt en scant met zijn smartphone of tablet. Wie wil nou niet het berichtje van zijn dochter of kleinzoon zien?

ONZE LEERDOELEN
Tijdens de workshop maakt u kennis met de techniek augmented reality en de ontwerpvereisten die een goede gebruikerservaring bepalen. We verkennen de kansen die de technologie augmented reality en de toepassing HealthEmotion bieden. U zult zelf de applicatie gebruiken en ervaren hoe het werkt. We bespreken de voorwaarden voor een succesvolle implementatie van een dergelijk innovatieve oplossing binnen een ziekenhuis. We brengen daarvoor onze lessons learned (falen en weer opstaan) in opgedaan tijdens de pilot in het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft.

Na afloop van de workshop kunt u spelen van augmented reality techniek als enabler van oplossingen en bent u beter in staat om in samenwerking met uw collegae fysio- en ergotherapeuten, ICT, Facility Management en privacy officers een innovatief digitaal product te implementeren.

Over drs. ing Ramon Luijten

Ramon Luijten is de oprichter van EMansion BV. Hij heeft bijna 20 jaar ervaring in de Telecom en ICT-sector als consultant en verschillende managementrollen, waarbij hij voortdurend actief is geweest of het snijvlak van innovatie, productontwikkeling en klantervaring. Sinds 2014 komen zijn passie, inzet en talent samen door organisaties in de gezondheidszorg te helpen met de ontwikkeling van 1) eHealth/innovatie strategie, 2) eHealth-kennis en -vaardigheden van docenten, management en personeel en 3) digitale oplossingen op basis van Augmented- en Virtual Reality. In co-creatie van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft is in 2017 HealthEMotion ontwikkeld en is een pilot uitgevoerd. Verdere uitrol van het product is nu gaande.

drs. Else Dahmen

Brein in balans

In deze workshop wordt uitgelicht hoe een gebalanceerd brein kan bijdragen aan herstel van lichaam en geest. Aan de hand van een live-demonstratie neurofeedback en biofeedback wordt duidelijk dat het lichaam onnodig veel energie verliest door een onrustig brein en stress, en wat men zelf kan doen om een goede vitaliteit op de lange termijn te waarborgen.

Bij een vrijwilliger wordt realtime de hersenactiviteit gemeten en hartslag, ademhaling, huidgeleiding en huidtemperatuur, waarbij een korte stresstest wordt afgenomen en wordt getracht de innerlijke balans te trainen. Dit geeft inzicht in de samenhang tussen mindset, aandacht, stress, veerkracht, klachten en persoonlijk functioneren.

Lees meer

Er wordt gedemonstreerd hoe eenvoudig het kan zijn om de werking van het brein en lichaam te beïnvloeden, terwijl dit grote impact kan hebben op herstel en algemeen welzijn. Aan de hand van casuïstiek wordt verduidelijkt hoe dit er in de praktijk uit kan zien. Laat je inspireren hoe het mogelijk is ongewenste brein- en stressmechanismen te doorbreken en zelf en/of met cliënten te werken aan een betere brein conditie!

Over drs. Else Dahmen

Else Dahmen is neuropsycholoog en Gezondheidszorgpsycholoog BIG. Haar specialisatie ligt op het gebied van neurofeedback, biofeedback en QEEG analyse. Haar achtergrond ligt in de medische neuropsychologie. Vanuit BrainSpa behandeld zij zowel kinderen als volwassenen met ADHD, depressie, trauma en hersenletsel. Dit gebeurt in korte en intensieve trajecten, waarbij de nadruk ligt op mensen meer bewustzijn en grip geven op sturing van aandacht, lichamelijke- en geestelijke veerkracht.

Daarnaast is zij mede auteur van Het Handboek Neurofeedback en ADHD en traint en superviseert zij professionals op het gebied van neurofeedback en lichaamsbewustzijn. In samenwerking met het Erasmus MC werkt zij aan wetenschappelijk onderzoek op dit gebied.

ir. Tim van der Grinten

Virtual Reality, training en educatie

Iedereen ziet wel de mogelijkheden voor training en educatie met virtual reality, maar welke stappen moet je concreet nemen om dit voor je eigen organisatie te ontwerpen? In deze workshop krijg je inzicht hoe je binnen de huidige technische mogelijkheden training en educatie kan vormgeven. Hands-on inzichten waar je mee verder kan dus!

Over ir. Tim van der Grinten

Tim van der Grinten is mede oprichter van Enversed. Hij houd zich binnen het bedrijf bezig met het ontwerpen van virtual reality ervaringen in combinatie met business development. Er wordt gekeken naar de inzet van virtual reality zowel vanuit technisch als sociaal vlak om zo tot een oplossing te komen waarin het medium in zijn kracht wordt ingezet.

Tim’s achtergrond als Architect helpt hem om een brug te slaan tussen gebruikers en ontwikkelaars van complexe ontwerpvraagstukken. Virtual reality sluit hier perfect bij aan!

Fontys Health

Groei door beleving:
Virtual Reality in onderwijs voor gezondheid en zorg

Fontys Hogescholen loopt voorop als het gaat om het toepassen van Virtual Reality in het onderwijs voor gezondheid en zorg. Zij geloven dat studenten en professionals in de zorg kunnen groeien door de levensechte beleving die Virtual Reality kan bieden.

Waar het kan, maken ze gebruik van bestaand materiaal, maar zij ontwikkelen ook zelf VR toepassingen. Ze gebruiken 360° scans van bijvoorbeeld ziekenhuizen, zorgorganisaties, operatiekamers, MRI scanners, om studenten voor te bereiden op hun stageplek. Ze maken 360° films vanuit het perspectief van patiënten in verschillende situaties (bijv. een patiënt in een rolstoel, een patiënt met gezichtsbeperkingen).

Lees meer

Hiermee geven ze studenten inzicht in hoe ze in dit soort situaties persoonsgericht te werk kunnen gaan. En Fontys  ontwikkelt interactieve VR toepassingen om studenten beter voor te bereiden op stressvolle situaties in de beroepspraktijk. Hiermee kunnen ze ervaren hoe het is om om te gaan met een agressieve cliënt of om reanimatie te moeten toepassen in een drukke omgeving.

In deze workshop word je in vogelvlucht meegenomen langs de verschillende toepassingen voor studenten èn professionals. Er worden resultaten getoond van onderzoek dat we doen naar deze toepassingen.

Teatske van der Zijpp, Eveline Wouters en Janienke Sturm gaan graag met je het gesprek aan over de toegevoegde waarde van VR voor jou of jouw (toekomstige) medewerkers. Wat zijn de voordelen die Virtual Reality u kan bieden? Welke beren zie je op de weg om VR in de praktijk te gaan toepassen? Waar zou je nog behoefte aan hebben?

Ben je geïnteresseerd in wat Virtual Reality kan doen voor het opleiden en ontwikkelen van professionals in gezondheid en zorg? En wil je zelf een bijdrage leveren aan het verder ontwikkelen van toepassingen van Virtual Reality voor gezondheid en zorg? Dan wil je deze workshop niet missen.

Je kan diverse toepassingen van Fontys Health zelf uitproberen in de Ervaring Stand.

Over dr. Teatske van der Zijpp, dr. Eveline Wouters en dr. Janienke Sturm

Janienke Sturm (lector Mens en technologie), Eveline Wouters (lector Health Innovations and Technology) en Teatske van der Zijpp (programmaleider zorg en technologie) doen binnen het thema Health van Fontys Hogescholen onderzoek naar de mogelijkheden van technologie voor positieve gezondheid. Belangrijke onderzoekthema’s daarbij zijn mensgericht ontwerp, acceptatie van technologie en persoonsgerichte zorg. In onze Virtual Reality projecten komen deze verschillende perspectieven mooi samen.

Benieuwd geworden en wil je op de hoogte blijven van alle technische ontwikkelingen binnen de medische sector? Reserveer je ticket(s) en zet een stap in de toekomst met EVE Healthcare 2019.

Tickets